11. Rifqi Annafi

11. Rifqi Annafi

TTL : Pemalang, 30 Juli 1997
Delegasi : PK IMM UNISA
Peng. Perkaderan : DAD PK IMM Stikes Aisyiyah 2015
  LID PC IMM AR Fakhruddin 2016
  DAM PC IMM AR Fakhruddin 2018
Visi : Mengembalikan semangat perkaderan dan pergerakan IMM AR
Misi : 1.       Membangn pola komunikasi yang baik antar cabang dan komisariat

2.       Memaksimalkan proses perkaderan yang ideal

3.       Memasifkan gerakan sosial di Kota Jogja