5. Muhammad Jundi A

5. Muhammad Jundi A

TTL : Batam, 21 November 1997
Delegasi : PK IMM FAI UMY
Peng. Perkaderan : DAD PK IMM FAI UMY 2015
DAM PC IMM AR Fakhruddin 2018
Visi : Membangun nalar profetik dalam gerakan sosial
Misi : 1.       Meningkatkan literasi

2.       Membangun peradaban GSM