21. Ade Ahmad Wijaya

21. Ade Ahmad Wijaya

TTL : Bantul, 20 Desember 1996
Delegasi : PK IMM FEB UMY
Peng. Perkaderan : DAD PK IMM FEB UMY 2015
  DAM PC IMM Sleman 2018
   
Visi : Membangkitkan ghiroh IMM sebagai gerakan keummatan yang berkemajuan
Misi : 1.       Libelarisasi kesadaran kolektif dalam kepemimpinan

2.       Membangun kesadaran kritis terhadap realitas sosial

3.       Optimalisasi pelebaran sayap wadah perkaderan